มอบรางวัลผลการจับกุมอาวุธปืนและยาเสพติด

คณะที่ปรึกษา บก.น.9 มอบรางวัลผลการจับกุมอาวุธปืนและยาเสพติดดีเด่น ณ ห้องประชุม ศปก.บก.น.9 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.
DSC04515

DSC04516

DSC04519

DSC04522

DSC04524

DSC04529

DSC04530

DSC04532

DSC04534

DSC04536

DSC04538

DSC04541

DSC04542

DSC04544