ผบก.น.9 พบปะนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

วันจันทร์ที่ 4 ก.ค.59 พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบก.น.9 พบปะนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จำนวน 1,800 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำสั่ง คสช.ที่ 30/2559 ตามนโยบายรัฐบาล คสช.

762244

762246

762248

762366

762367

762368

762370