โครงการปรับปรุงภาพพระบรมฉายาลักษณ์

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2559   สนับสนุนโดย กก.ตร.สน.ท่าข้ามDSC04681


DSC04683
DSC04686 DSC04687 DSC04688 DSC04689