โครงการ QR CODE แจ้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ

บก.น.9 ได้เปิดเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งเบาะแสคนร้าย แจ้งความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบ

เยี่ยมชมได้ที่ http://thaimetropolicediv9.com/inform