พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบก.น.9

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รรท.รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร รรท.ผบก.น.9 ประกอบพิธีรับและส่งมอบหน้าที่ ผบก.น.9 ณ ห้องประชุม ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยมี รอง ผบก.น.9 , กต.ตร.สน.ฯ , อนุ กต.ตร.ฯ , ที่ปรึกษา บก.น.9 , ผกก.ทุก สน./สส./ฝอ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.9 เข้าร่วมประกอบพิธีดังกล่าว

5002270362101

Adobe Reader XI.lnk

S__12656772

S__12656773

S__12656774

S__12656775

S__12656777

S__12656778

S__12656779

S__12656780

S__12656781

S__12656782

S__12656784

S__12656785

S__12656786

S__12656787

S__12656789

S__12656790

S__12656791

S__12656792

S__12656794

S__12656795

S__12656796

S__12656797

S__12656798

S__12656799

S__12656800

S__12656801

S__12656802

S__12656803