พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ ตชส. และประธานชุมชน

พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร รรท.ผบก.น.9 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และประธานชุมชน วันที่ 18 ต.ค. 59 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม บก.น.9

DSC06714

DSC06721

DSC06734

DSC06746

DSC06760

DSC06768

DSC06770

DSC06771

DSC06772

DSC06773

DSC06776

DSC06779

DSC06787

DSC06788

DSC06789

DSC06790

DSC06794

DSC06795

DSC06796

DSC06798

DSC06799

DSC06800

DSC06801

DSC06802

DSC06803

DSC06805