พิธีการส่งมอบหน้าที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล9

กองบังคับการตำรวจนครบาล9 ได้จัดพิธีการส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการ ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม(ทองสิมา) ชั่น 4 รพ.นครธน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตรถึงรองผู้บังคับการ ในสังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล9 และคณะกรรมตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.สน.) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารตำรวจ กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจนครบาล9(อนุ กต.ตร.บก.น.9) รวมทั้งสิ้นจำนวน 250 นาย

20150629_140320 20150629_141256 20150629_140203 20150629_140052 20150629_135704 20150629_135231