พิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมฯ

พ.ต.อ.ทรงพล  วัธนะชัย  รอง ผบก.น.1 รรท.ผบก.น.9  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี 2558 ในสังกัด บก.น.9  จำนวนทั้งสิ้น  12 นาย  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค.58 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม บก.น.9
S__3612685 S__3612686 S__3612687 S__3612691 S__3612693 S__3612694 S__3612695 S__3612697 S__3612698 S__3612700 S__3612701 S__3612702 S__3612707 S__3612708