“ประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ”

ข้อควรปฏิบัติ ก่อนออกจากบ้าน ในช่วงวันหยุดยาว