โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

วันนี้ 20 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. บก.น.9 ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กเกี่ยวกับกับ พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยมี พ.ต.อ. เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.9 เป็นวิทยากรให้ การอบรม – เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.น.9 เข้าร่วม โครงการอบรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุม อาคาร 5 บก.น.9

DSC00527 DSC00659 DSC00627 DSC00609 DSC00597 DSC00579 DSC00565 DSC00550 DSC00544 DSC00539 DSC00538