โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำหรับข้าราชการตำรวจ

วันนี้ (25ก.ค.61) DSC00682 DSC00683 DSC00687 DSC00688 DSC00690 DSC00695 DSC00699 DSC00700 DSC00702 DSC00714 DSC00724
เวลา 09.00น.
พ.ต.อ. ภาณุวัฒน์ ฐิตมาดี ผกก.ฝอ.บก.น.9
เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำหรับข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ บก.น.9 โดย มี
พ.ต.อ.หญิง สุภา ธีระมั่นคง
รอง ผบก.ตส.3 เป็นวิทยากรในการอบรม
ระหว่างวันที่ 25-26ก.ค. 61
ณ ห้องประชุมบก.น.9