โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาข้าราชการตำรวจด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันนี้ (6 ส.ค. 61)
เวลา 09.00 น.
พ.ต.อ. ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์รอง.ผบก.น.9 เป็นประธาน
ในการ เปิดการอบรมโDSC01218 DSC01225 DSC01242 DSC01252 DSC01259 DSC01271 DSC01292 DSC01301 DSC01307 DSC01324 DSC01331 DSC01335 DSC01337 DSC01349 DSC01359 ให้แก่ข้าราชตำรวจ บก.น.9 โดยมี
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องประชุมชั่วคราว บก.น.9