โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสายงานสอบสวน

บก.น.9 ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสายงานสอบสวน ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนและแนวคิด Police Mind ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จว.เพชรบุรี

DSC01159DSC01176

DSC01171 DSC01168

 

DSC01137 DSC01133

DSC01131 DSC01110DSC01101

DSC01107 DSC01104

DSC01094 DSC01087 DSC01089 DSC01098 DSC01116 DSC01117 DSC01179 DSC01181