ฝอ.บก.น.9 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันนี้ 12 ต.ค.61 เวลา 15.00 น.
ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.น. 9
พร้อมด้วยตำรวจหน่วยพระราชทาน
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ณ สวนหย่อม หมู่บ้านสินทวี เขต จอมทองDSC02433 DSC02443 DSC02450 DSC02451 DSC02458 DSC02460 DSC02461 DSC02471 DSC02477 DSC02481 DSC02482 DSC02485