โคงการอบรม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

วันที่ 30 DSC02666 DSC02671 DSC02673 DSC02681 DSC02684 DSC02686 DSC02693 DSC02697 DSC02700 DSC02703 DSC02708 DSC02712 DSC02715 DSC02719 DSC02723 DSC02725 DSC02727ต.ค.61 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ. จักรภพ สุคนธราช รอง ผบก.น.9 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.น.9 เข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อมีการชุมนุมในพื้นที่ ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค. 61 โดยมี วิทยากร จาก บก.อคฝ.เป็นวิทยากรในการอบรม ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ