โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วั1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14 15 DSC02525 DSC02528นที่ 29 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.
บก.น.9 ได้จัด โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในด้สนจิตอาสาให้กับกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประชาชนต่อไป
ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ