การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่  8 พ.ย.61 0 1 2 3 4 DSC02827 DSC02839 DSC02844 DSC02848 DSC02851 DSC02887 DSC02888
เวลา 14.00 น.
นครบาล 9-4 เป็นประธาน
ในการเปิดการอบรมโครงการทบทวนข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
ให้แก่ข้าราชการตำรวจ บก.น.9
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ อาคาร 5 ชั้น 1 บก.น.