บริจาคสิ่งของเด็กหญิงบ้านราชวิถี

ประชาสัมพันธ์ บก.น.9 เป็นตัวแทนนำสิ่งของไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.61

 

img058 92C20724-0332-4236-B83D-C5407763DA92 7158400D-0A98-4337-94F9-D827A3E602F1 ใบรับของ