โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อมีการชุมนุมในพื้นที่ ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

วันนี้ (7 ก.พ. 62)
เวลา 09.00 น.
พ.ต.อ. เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน
นครบาล 9-5 พร้อมด้วย
– เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.น.9
เข้าร่วม DSC03538 DSC03544 DSC03545 DSC03548 DSC03550 DSC03551 DSC03556 DSC03563 DSC03564 DSC03570 DSC03577 DSC03581 DSC03588 DSC03590
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุ่น 2/62)
ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 62
โดยมี วิทยากร จาก บก.อคฝ.เป็นผู้บรรยายในการอบรม
ณ ห้องประชุมชั่วคราว อาคาร5 ชั้น 1 บก.น.9