ข้าราชการตำรวจ ฝอ. บก.น.9 เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ 1 / 2562

วันนี้ 22 ก.พ. 62
เวลา 14.00 น.
DSC03855 DSC03857 DSC03858 DSC03859 DSC03878 DSC03886 DSC03892 DSC03893 DSC03900 DSC03909 DSC03911 DSC03934 DSC03936 DSC03966 DSC03975 DSC03981 DSC03983 DSC03991 DSC03993ณ อาคาร 5 บก.น.9