โครงการอบรมทบทวนยุทธวิธีสายตรวจ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันนี้ (14 พ.ค. 62)
เวลา 09.00 น.
พ.ต.อ. เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน
นครบาล 9-5 พร้อมด้วย
– เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.น.9
เข้าร่วม โครงการอบรมทบทวนยุทธวิธีสายตรวจ
ประจำปี พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค. 62
โดยมี วิทยากร จาก รร.นรต.เป็นผู้บรรยายในการอบรม
ณ ห้องประชุม ชั้น4 สน.เพชรเกษมDSC04571 DSC04585 DSC04587 DSC04590 DSC04591 DSC04596 DSC04597 DSC04598 DSC04602 DSC04604 DSC04612 DSC04618 DSC04620 DSC04622 DSC04623 DSC04627