ทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ 2 / 2562

วันที่DSC04659 DSC04660 DSC04661 DSC04667 DSC04675DSC04678 DSC04683 DSC04721 DSC04725 DSC04736 DSC04737 5 มิ.ย.62 เวลา 14.00 น.
ข้าราชการตำรวจ ฝอ. บก.น.9
เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ 2 / 2562