โครงการทบทวนข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่ข้าราชการตำรวจ บก.น.9

วันที่ (7 มิ.ย.62 )
เวลา 09.00 น.
พ.ต.อ. สุริยา นาคแก้ว รอง ผบก.น.9
นครบาล 9-3 เป็นประธาน
ในการเปิดการอบรมDSC04740 DSC04743 DSC04749 DSC04753 DSC04754 DSC04756 DSC04758 DSC04760 DSC04772 DSC04773 DSC04778 DSC04782 DSC04786 DSC04789 DSC04792 DSC04795 DSC04802 DSC04812 DSC04816 DSC04820 DSC04827 DSC04828 DSC04829 DSC04832 DSC04835
ระหว่าง วันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3
ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 1 บก.น. 9