โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประชาชนต้องการ

วันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น. บก.น.9 ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประชาชนต้องการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมี คุณพรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม. เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครธนDSC04848 DSC04854 DSC04861 DSC04864 DSC04865 DSC04866 DSC04868 DSC04879 DSC04893 DSC04907 DSC04916 DSC04920 DSC04925 DSC04927 DSC04934