โครงการออกเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือผู้ป่วยนอนติดเตียงที่ยากไร้

วันที่ 22 ก.ค.62 เวลา 10.00 น. บก.น.9 ร่วมกับ คณะ อนุ กต.ตร.กทม.บก.น.9, ผู้แทนฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตบางขุนเทียน,
สำนักงานสาธารณะสุขที่ 42 ถนอม ทองสิมา และจิตอาสา อสม. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบสิงของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ในพื้นที่ สน.ท่าข้าม

496693 DSC05905 DSC05908 DSC05912 DSC05918 DSC05925 DSC05929 DSC05934 DSC05937 DSC05942