โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพตำรวจชุมชนสัมพันธ์

วันที่ 11 ก.ย.62 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รอง ผบก.น.9 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างหมู่บ้านชุมชมเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมีทีมวิทยากรครูแม่ไก่ ของ บก.น.9 มาให้การอบรม ณ ห้องประชุม บก.น.9

 

0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013

0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027