โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

วันที่ 17 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รอง ผบก.น.9 เป็นประธานเปิดโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ของ บก.น.9 ประจำปี 2562 เพือติดตามรับทราบปัญหาและผลการปฏิบัติ เสริมสร้างองค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของวัยรุ่น เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ, ครู 3 ฝ่าย, นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ, เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส., ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ครูตำรวจประสานโรงเรียน, และครูตำรวจ D.A.R.E รวมทั้งสิน 243 นาย

 

00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019

00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029