โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมืออาชีพ

พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 ได้จัดให้มีโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมืออาชีพ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสายงานป้องกันปราบปราม และสายงานจราจร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 2 รุ่น ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

 

0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045