พิธีรับและส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล9

พิธีรับและส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล9  ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  วันที 29 ตุลาคม 2558DSC01865 DSC01888 DSC01903 DSC01919 DSC01924 DSC01925 DSC01929 DSC01934 DSC01937 DSC01940 DSC01944 DSC01949 DSC01952 DSC01954 DSC01957 DSC01960 DSC01961 DSC01965 DSC01968 DSC01972 DSC01975 DSC01978 DSC01980 DSC01983 DSC01987 DSC01991 DSC01993 DSC02001 DSC02004 DSC02005 DSC02013 DSC02023 DSC02024 DSC02026