โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม

พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 ได้จัดให้มีโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด และครอบครัวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 242 คน

22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0002 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0003 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0005 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0006 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0007 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0008 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0009 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0010 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0011 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0012 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0013 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0014 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0015 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0016 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0017 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0018 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0019 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0020 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0021 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0022 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0023 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0024 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0025 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0026 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0027 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0028 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0029 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0030 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0031 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0032 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0033 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0034 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0035 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0036 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0037 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0038 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0039 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0040 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0041 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0042 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0043 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0044 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0045 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0046 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0047 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0048 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0049 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0050 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0051 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0052 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0053 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0054 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0055 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0056 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0057 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0058 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0059 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0060 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0061 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0062 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0063 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0064 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0065 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0066 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0067 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0068 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0069 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0070 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0071 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0072 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0073 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0074 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0075 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0077 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0078 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0079 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0081 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0082 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0083 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0084 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0085 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0086 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0087 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0088 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0089 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0090 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0091 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0092 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0093 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0094 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0095 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0096 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0097 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0098 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0099 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0100 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0102 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0103 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0108 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0112 22-23กพ ปฎิบัติธรรม_๒๐๐๒๒๕_0113