โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 10 ส.ค.63 พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ บก.น.9
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และหลักการเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ ตร.
เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ณ ห้องประชุมโสภโณดร

0001

0002

0004

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

0008

OLYMPUS DIGITAL CAMERA