ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม

วันที่ 14 ก.ย.63 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม ได้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโสภโณดร บก.น.9

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022