ผบก.น.9 มอบนโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผบก.น.9 มอบนโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธนบุรี

พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น. 9 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท รอง ผบก.น.9 ,พ.ต.อ.อนุวัตร สุวรรณภูมิ รอง ผบก.น.9 ,พ.ต.อ.ภูวนาถ ฤทธาเวช รอง ผบก.น.9 ,พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.9 และ พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม รอง ผบก.น.9

ประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการของกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โดยมีข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับ รอง สว. ขึ้นไป รวมทั้ง อนุกรรมการ กต.ตร.บก.น.9 และที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมฯ

โดย พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 ได้กล่าวเน้นย้ำ ไม่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหากพบจะไม่มีข้อยกเว้นต้องถูกดำเนินคดีและให้ออกจากราชการสถานเดียว
ทั้งนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับข้าราชการตำรวจ อนุกรรมการ กต.ตร.ฯ และที่ปรึกษา บริเวณอาคารเอนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธนบุรี หลังจากเสร็จประชุม เพื่อพูดคุยและให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
S__38133858 S__38133908 S__38133910 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012