บก.น.9 ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ชุมชนจันทรังษี

วันที่ 1 ธ.ค.63 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9
พ.ต.อ.เศกสิทธ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.9
ร่วมกับ คณะอนุ กต.ตร.กทม.บก.น.9,
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตพื้นที่
และ ศูนย์บริการสาธารณะสุขในพื้นที่
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนจันทรังษี เขตภาษีเจริญ
มอบสิ่งของ เครื่องใช้ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้
0001 0002 0003 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011