ผบก.น.9 ตรวจจุดป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 13.30 น.

พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9
พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.พรชัย ชลอเดช รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.อนุวัตร สุวรรณภูมิ รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม รอง ผบก.น.9
พร้อมด้วย คุณสุวัฒน์ โกวิทเจริญสุข,
คุณวิชาญ นิติพันธ์วณิช ที่ปรึกษา บก.น.9

ได้มาตรวจจุดป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบของ บก.น.9
และได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษา บก.น.9 นำอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของมามอบให้
แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยร่วมปฏิบัติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ณ จุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด – 19 บริเวณ หน้า ปตท.พระราม 2,
หน้า ร.ร.ศึกษานารี และ หน้า ม.เอเซียอาคเนย์

S__1638849 S__1638851

S__1638852 S__1638854

S__1638857 S__3260459

S__3260463 S__79773713