บก.น.9 ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก

วันที่ 1 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. – 13.00 น.
บก.น.9 ได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุกให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตามนโยบายของ ผบ.ตร.
เพื่อหยุดยั้งการเพิ่มจำนวน และการแพร่ระบาดของผู้ป่วย รวมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว
เพื่อจะได้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในระยะแรกได้พิจารณาตรวจให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในอาคาร
บ้านพักส่วนกลาง บก.น.9 (ท่าข้าม) ณ บริเวณลานจอดรถ บก.น.9 โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา
ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ