พิธีเปิดโครงการอบรมการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีแก่พนักงานสอบสวนในสังกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน
ในการดำเนินคดีกับคนร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจาก บช.สอท. มาให้การอบรม
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ บก.น.9