พิธีประดับยศ แก่ ข้าราชการตำรวจ โครงการ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป

พล.ต.ต.จริพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล9 เป็นประธาน พิธีประดับยศ แก่ ข้าราชการตำรวจ โครงการ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศฯ เป็นชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559 บก.น.9

 DSC04321 DSC04327 DSC04329 DSC04331 DSC04332 DSC04333 DSC04339 DSC04343 DSC04362 DSC04366 DSC04367 DSC04157 DSC04167 DSC04168 DSC04170 DSC04173 DSC04188 DSC04201 DSC04208 DSC04214 DSC04219 DSC04224 DSC04229 DSC04234 DSC04239 DSC04245 DSC04251 DSC04256 DSC04262 DSC04268 DSC04273 DSC04278 DSC04282 DSC04289 DSC04293 DSC04299 DSC04304 DSC04309 DSC04315