ไม่มีหมวดหมู่

พิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมฯ

S__3612708

พ.ต.อ.ทรงพล  วัธนะชัย  รอง ผบก.น.1 รรท.ผ…
Read more