ผบก.น. 9 ประชุม ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ บก.น.9

S__19767433

วันที่ 29 ม.ค.62 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ. เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รองS__19767421 S__19767422 S__19767423 S__19767424 S__19767425 S__19767426 S__19767428 S__19767430 S__19767431 S__19767432 S__19767433 S__19767434 S__19767435 S__19767436 S__19767437 S__19767438 S__19767439 S__19767440 ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียน และทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรองตามกฎหมาย ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ได้ยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ไว้ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับการผ่อนผันเป็นเวลา 3 ปี นับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และจะครบกำหนด 3 ปี ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 พร้อมประชาสัมพันธ์สถานที่ฝึกอบรมฯ ของภาครัฐ และเอกชน ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย ทราบและแจ้งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยในสังกัดของบริษัทฯรีบดำเนินการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยฯ ให้ครบทุกคน ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ ผู้ประกอบธุรกิจ รปภ. เร่งรัดให้พนักงาน รปภ.ของตนที่ยังไม่ผ่านการอบรม เข้ารับการอบรมตามสถานฝึกอบรมของรัฐและเอกชน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>