Author Archive: งานเทคโนโลยี กองบังคับการตำรวจนครบาล 9

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

📢📢📢📢📢📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล ของ บก.น.9 ร่วมกับ คณะอนุ กต.ตร.กทม.บก.น.9 และอาสาสมัครตำรวจชุมชนสังกัด บก.น.9 ณ บริเวณข้างโลตัส พระราม 2 จนถึงวันอาทิตย์ ที่ 8 ก.ย.62

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องปรามการทุจริต

วันที่ 14 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.เฉลิมพรรษ์ เปาอินทร์ รอง ผบก.น.9 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องปรามการทุจริตของข้าราชการตำรวจ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.9 โดยมี พ.ต.ท.สนัด ชัยรัตน์ รอง ผกก.กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย เป็นวิทยากรในอบรม ระหว่างวันที่ 14 -15 ส.ค.62 ณ ห้องประชุม สน.ท่าข้าม

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 ส.ค.62

วันที่ 12 ส.ค.62 เวลา 19.30 น. พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผบก.น.9 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุริยา นาคแก้ว รอง ผบก.น.9 เป็นประธาน พร้อมด้วย, รอง ผบก.น.9, ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.9, ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.น.9 และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง  ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา              สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานเสาธง บก.น.9

จุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (28 ก.ค.62) เวลา 20.30 น. พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผบก.น.9 เป็นประธาน พร้อมด้วย  รอง ผบก.น.9, ผกก.ฝอ.บก.น.9, ผกก.กลุ่มงานสอบสวน, ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.น.9 และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานเสาธง บก.น.9

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.ภูวนาถ ฤทธาเวช รอง ผบก.น.9 เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.9, พ.ต.อ.เฉลิมพรรษ์ เปาอินทร์ รอง ผบก.น.9, ผกก.ฝอ.บก.น.9 และข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.น.9 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานเสาธง บก.น.9  

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฏหมายยาเสพติดให้กับข้าราชการของ บก.น.9 ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 62

วันนี้ (9 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รอง ผบก.น.9 เป็นประธาน พ.ต.อ.นิรุตติ์ ใจแปลง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.9 พร้อมด้วย – ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายสอบสวน ฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน และ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ – เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฏหมายยาเสพติดให้กับข้าราชการของ บก.น.9 ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 62 โดยมี วิทยากรจาก ปปส.กทม. บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม บก.น.9

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับข้าราชการตำรวจ

วันนี้ 27 มิ.ย. 62 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ. ภาณุ วัฒน์ ฐิตมาดี ผกก.ฝอ.บก.น. 9 เป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับข้าราชการตำรวจ โดยมี นาง อัจฉรียา นันทศิริพล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน และ Mr.Timothy John Hogan English Teacher (Sarasas Witaed Bangbon School) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม(ชั่วคราว)กองบังคับการตำรวจนครบาล…
Read more

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประชาชนต้องการ

วันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น. บก.น.9 ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประชาชนต้องการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมี คุณพรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม. เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครธน

อบรมวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ

วันนี้ 19 มิ.ย.62 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.ภูวนาท ฤทธาเวช รอง ผบก.น.9 เป็นประธานในการอบรมวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในส่วนของพื้นที่ สน.ท่าข้าม และ สน.เทียนทะเล ณ ห้องประชุม บก.น.9

โครงการทบทวนข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่ข้าราชการตำรวจ บก.น.9

วันที่ (7 มิ.ย.62 ) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ. สุริยา นาคแก้ว รอง ผบก.น.9 นครบาล 9-3 เป็นประธาน ในการเปิดการอบรม ระหว่าง วันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 1 บก.น. 9