Latest Posts

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 12 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบก.น.9 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.9 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ

วันที่ 10 ส.ค.63 พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ บก.น.9 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และหลักการเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ ตร. เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมโสภโณดร

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

วันที่ 6 ส.ค.63 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 พร้อมด้วย รอง ผบก.น.9, ผกก.สน./สส. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่ บก.น.9 ณ ลานจอดรถโรงเบียร์ฮอลแลนด์ ถ.พระราม 2

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 ก.ค.63 เวลา 19.00 น. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.9 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บก.น.9

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 ก.ค.63 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบก.น.9 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.9 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บก.น.9

“คนไทยไม่ทิ้งกัน อิ่มนี้เพื่อคุณ” #สู้โควิด 19 ครั้งที่ 10

วันที่ 23 เม.ย.2563 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา, พ.ต.อ.อนุวัตร สุวรรณภูมิ , พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม รอง ผบก.น.9 , พ.ต.อ.อภิชาติ ทองจันดีผกก.สน.หนองแขม คุณกัลยา รัตนเทพสถิตย์ ประธานชมรมเบญจสัมพันธ์ พร้อมคณะ คุณปรีชา ประสพผล ประธานที่ปรึกษา ผบก.น.9 พร้อมคณะ คุณชาตรี จิวรวัฒนกุล คุณบุญยงค์ กมลเลิศวรา คุณธวัชชัย ธนกิจเกษม กต.ตร.สน.เพชรเกษม จนท.รพ.บางปะกอก 9…
Read more

“คนไทยไม่ทิ้งกัน อิ่มนี้เพื่อคุณ” #สู้โควิด 19 ครั้งที่ 9

วันที่ 22 เม.ย.2563 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม รอง ผบก.น.9 คุณกัลยา รัตนเทพสถิตย์ ประธานชมรมเบญจสัมพันธ์ พร้อมคณะ คุณปรีชา ประสพผล ประธานที่ปรึกษา ผบก.น.9 พร้อมคณะ คุณชาตรี จิวรวัฒนกุล คุณบุญยงค์ กมลเลิศวรา กต.ตร.สน. จนท.รพ.บางปะกอก 9 จนท.สำนักงานเขตบางแค จนท.จากสำนักเทศกิจ และ จนท.ตร.สังกัด บก.น.9 มอบ อาหาร 500 ชุด ,…
Read more

“คนไทยไม่ทิ้งกัน อิ่มนี้เพื่อคุณ” #สู้โควิด 19 ครั้งที่ 8

วันที่ 21 เม.ย.2563 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม รอง ผบก.น.9 คุณกัลยา รัตนเทพสถิตย์ ประธานชมรมเบญจสัมพันธ์ พร้อมคณะ คุณชาตรี จิวรวัฒนกุล คุณบุญยงค์ กมลเลิศวรา คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร คุณสมศักดิ์ ศรีวิมลศิริ อนุ กต.ตร.บก.น.9 กต.ตร.สน. จนท.รพ.บางปะกอก 9 จนท.สำนักงานเขตบางแค จนท.เทศกิจ และ จนท.ตร.สังกัด บก.น.9 มอบ อาหาร 500 ชุด…
Read more

“คนไทยไม่ทิ้งกัน อิ่มนี้เพื่อคุณ” #สู้โควิด 19 ครั้งที่ 7

วันที่ 20 เม.ย.2563 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม รอง ผบก.น.9 คุณกัลยา รัตนเทพสถิตย์ ประธานชมรมเบญจสัมพันธ์ พร้อมคณะ คุณชาตรี จิวรวัฒนกุล คุณบุญยงค์ กมลเลิศวรา คุณศิริเพ็ญ ศรีวิชชุพงษ์ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร คุณสมศักดิ์ ศรีวิมลศิริ อนุ กต.ตร.บก.น.9 คุณวีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์ ประธานที่ปรึกษา และ กต.ตร.สน. จนท.รพ.บางปะกอก 9 และ จนท.ตร.สังกัด บก.น.9…
Read more

“คนไทยไม่ทิ้งกัน อิ่มนี้เพื่อคุณ” #สู้โควิด 19 ครั้งที่ 6

วันที่ 17 เม.ย.2563 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม รอง ผบก.น.9 คุณปรีชา ประสพผล ประธานที่ปรึกษา ผบก.น.9 คุณชาตรี จิวรวัฒนกุล คุณกัลยา รัตนเทพสถิตย์ ประธานชมรมเบญจสัมพันธ์ พร้อมคณะ คุณบุญยงค์ กมลเลิศวรา คุณศิริเพ็ญ ศรีวิชชุพงษ์ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร คุณสมศักดิ์ ศรีวิมลศิริ และคุณ จันทร์ หวนสันเทียะ อนุ กต.ตร.บก.น.9 กต.ตร.สน. จนท.รพ.บางปะกอก 9…
Read more